Waarom advocaten het beroepsgeheim zo serieus nemen

Als cliënt bespreek je gevoelige zaken met een advocaat, die jou vervolgens adviseert over je juridische positie en de mogelijke acties. Het hoeft hierbij echt niet alleen om de schuldvraag bij een misdaad of ongeval te gaan; ook bij een scheiding, een erfenis, contractbreuk, of een medische blunder.

En omdat je zulke gevoelige informatie deelt, neem je jouw advocaat in vertrouwen. Je gaat ervan uit dat die het niet aan de bar met andere advocaten over jouw case heeft. Gelukkig is er een code waar advocaten in Steenwijk (en de rest van Nederland) zich aan moeten houden. Eén van de grondbeginselen voor uitoefening van dit beroep is het beroepsgeheim.

 
2 mannen die elkaar een hand geven

Wat is de geheimhoudingsplicht?

Advocaten in Nederland moeten lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daar horen bepaalde regels bij: de Gedragsregels 1992. In het gedeelte over de geheimhoudingsplicht staat het volgende.

De advocaat is verplicht tot geheimhouding
De advocaat moet zwijgen over de inhoud van behandelde zaken, over wie zijn cliënten zijn en welke belangen spelen.

Medewerkers en personeel hebben ook beroepsgeheim
Niet alleen de advocaat waarmee jij spreekt heeft een geheimhoudingsplicht; ook zijn of haar medewerkers dienen te zwijgen.

De geheimhouding is voor eeuwig
Ook als je later overstapt naar een advocaat, duurt de geheimhouding voort. Zelfs na jouw overlijden blijft deze plicht in stand.

Indien de opgedragen taak alleen juist kan worden uitgevoerd wanneer de advocaat (een deel van) de gedragen kennis naar buiten brengt, dan mag de advocaat hier een uitzondering voor maken. Maar dan nog geldt: alléén als jij daar geen bezwaar tegen hebt.

Beroepsgeheim schenden is ondenkbaar

Niet alleen in de advocatuur bestaat het beroepsgeheim. Ook in de medische sector gaan specialisten met vertrouwelijke gegevens om. Ook bij technische beroepen geldt er vaak een beroepsgeheim – de concurrentiepositie van een innoverend bedrijf hangt immers af van de kennisvoorsprong die de onderneming heeft. Andere voorbeelden van beroepen met een geheimhoudingsplicht zijn priester, notaris, psycholoog en politiebeambte.

De reden dat advocaten en andere professionals zich aan de geheimhoudingsplicht houden, is niet alleen omdat schending ervan strafbaar is en hun carrière kan vernietigen. Er schuilt ook een sterke morele erecode achter; voor vele advocaten een soort van karma die ook in zijn of haar persoonlijke leven invloed heeft.

Terug naar overzicht

Wekelijks alle evenementen ontvangen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief